3 Zorg & Welzijn

Modernisering

Deze studierichting stemt overeen met de “oude” studierichting “bso Verzorging - Voeding”.

Beschrijving leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

  • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;

  • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;

  • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;

  • wil graag anderen helpen;

  • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;

  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;

  • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.

Korte inhoud studierichting

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorgdraagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg voor kinderen en volwassenen, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Wat hierna

Wat na de tweede graad?

Zorg en welzijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn

  • Verzorging aangeboden bij Gito Tervuren

Wat na de derde graad Verzorging?

Bij het afstuderen ben je klaar voor de arbeidsmarkt in een job als o.a. hulp in de zorg of woonassistent.