3 Maatschappij & Welzijn

Modernisering

Maatschappij en welzijn stemt overeen met de “oude” studierichting “tso Sociale en technische wetenschappen”.

Beschrijving leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;

  • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;

  • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;

  • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;

  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;

  • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;

  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;

  • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Korte inhoud studierichting

De studierichting Maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Wat na de tweede graad?

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad, dubbele finaliteit:

  • Gezondheidszorg

  • Opvoeding en begeleiding aangeboden bij Gito Tervuren vanaf 1 september 2023. Dit zal de huidige richting Sociaal & Technische wetenschappen in de 3de graad vervangen.

Wat na de derde graad Gezondheidszorg/Opvoeding en begeleiding?

Een logische vervolgopleiding in het hoger onderwijs is een bachelor opleiding Gezondheidszorg of Pedagogie van het jonge kind of Sociaal-agogisch werk of Onderwijs.