3 Bedrijf & Organisatie

Modernisering

Bedrijf & Organisatie stemt overeen met de “oude” studierichting “tso Business Education = handel”.

Beschrijving leerlingenprofiel

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak. Ze verkennen een aantal beroepssectoren (boekhouden, Human Resources, sales en logistiek en diverse digitale kantoortoepassingen komen aan bod. De leerlingen verdiepen zich in bedrijfseconomische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden en ontwikkelen aldus administratieve en commerciële competenties. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.

Korte inhoud studierichting

Bedrijf & Organisatie is een theoretisch-praktische studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie & Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte inzichten aan bod uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Wat hierna

Wat na de tweede graad?

Bedrijf & Organisatie uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad in de dubbele finaliteit:

  • Bedrijfsorganisatie (aangeboden bij Gito Tervuren)

  • Commerciële organisatie

  • Internationale handel en logistiek

Wat na de derde graad Bedrijfsorganisatie?

Een logische vervolgopleiding in het hoger onderwijs is een bachelor opleiding in Sociale wetenschappen of Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of Onderwijs.