Modernisering

In mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed voor de modernisering van het secundair onderwijs. Wil je meer weten over het doel van deze onderwijshervorming? Surf dan naar https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/waarom-moderniseren

De modernisering komt er stap voor stap. Zo wordt er voor gezorgd dat leerlingen niet plots van het ene systeem in het andere komen in het midden van hun schoolcarrière.

In september 2019 werd ze ingevoerd in het eerste jaar, in september 2020 was het tweede jaar aan de beurt en per 1 september 2021 worden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht.

Vanaf het derde jaar secundair onderwijs kiest elke leerling (zoals nu) een studierichting. Dit worden er minder dan vroeger. De studierichtingen worden in een nieuw overzicht geplaatst, de 'matrix'. (Niet te verwarren met de film)

Download de onderwijsmatrix en bekijk het informatiefilmpje hier.

In de matrix worden de studierichtingen opgelijst volgens acht interessedomeinen:

  • STEM

  • Taal en cultuur

  • Economie en organisatie

  • Kunst en creatie

  • Land- en tuinbouw

  • Maatschappij en welzijn

  • Sport

  • Voeding en horeca

en drie finaliteiten: doorstroom naar het hoger onderwijs, naar de arbeidsmarkt of de dubbele finaliteit (hoger onderwijs en arbeidsmarkt).

Alle richtingen worden in dit nieuwe overzicht geplaatst, ook die van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds onderwijs. Elke richting behoort dus tot een domein en een finaliteit.

GITO Tervuren zal in de komende jaren haar huidige studieaanbod in de tweede en derde graad omschakelen naar de nieuwe studierichtingen in de matrix; we starten met de vernieuwing van het derde jaar (eerste leerjaar van de tweede graad) op 1 september 2021.