2B Opstroomoptie

Beschrijving leerlingenprofiel

De leerlingen die in 2B kiezen voor de opstroomoptie (2B1) zijn leerlingen die omwille van diverse redenen (taalachterstand, ex-OKAN, ziekte, socio-economische moeilijke thuissituatie, …) leermoeilijkheden ondervinden maar wel het potentieel hebben om door te stromen naar een studierichting met finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit. Er wordt een tussenstation gecreëerd waarbij de leerling het perspectief geboden wordt om terug te kunnen naar de A-stroom.

Korte inhoud studierichting

Nieuw vanaf september 2020 is de Opstroomoptie (10u/week) in het tweede leerjaar B. Het leerplan bevat doelen uit verschillende vakken van de algemene vorming van de A-stroom: Frans, Geschiedenis, Nederlands en wiskunde. De grootste aandacht gaat in dit leerplan naar Nederlands.

Wat hierna?

Leerlingen die een A-attest behalen in de Opstroomoptie kunnen doorstromen naar alle studierichtingen in het 3de jaar (finaliteit doorstroom, dubbele finaliteit of finaliteit arbeidsmarkt) of naar 2A.