1A

Beschrijving leerlingenprofiel

Behaalde je het getuigschrift van het basisonderwijs? Dan ben je helemaal klaar om het eerste jaar A aan te vatten.

Korte inhoud studierichting

In het eerste leerjaar A bieden we je een brede algemene vorming aan. Tijdens de vakken aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis, beeld, Nederlands, mens en samenleving,… verruim je je kijk op de wereld rondom jou. Daarnaast maak je kennis met de belangrijkste ICT-toepassingen die je in je verdere schoolcarrière zal nodig hebben. Tijdens het uur sociale activiteiten werk je samen met je klastitularis rond klasdynamiek en krijg je de nodige ondersteuning in ‘leren leren’. In het eerste jaar kies je in samenspraak met je ouders en de vakleerkrachten hoe de andere differentiatie-uren ingevuld worden.

LABS in het 1ste jaar

In het 1ste jaar starten we vanaf volgend schooljaar 2021-2022 met een vernieuwde aanpak van de complementaire uren. We willen heel sterk inzetten op de verkenning van alle mogelijke basisopties van het tweede jaar. Zo kunnen alle leerlingen kennismaken met verschillende domeinen om daarna een goede én bewustere keuze te kunnen maken.
We bieden 4 labs aan die een ‘proevertje’ geven van latere opties/studiedomeinen in onze bovenbouw. Zo krijgen wij én de leerlingen een beter zicht op hun interesses en talenten.
Concreet worden de leerlingen van het 1ste jaar in 4 groepjes verdeeld en doorloopt elk groepje x aantal weken elk lab in 2 blokuren/week. Na elk lab volgt er een leerlingencontact waarin we met de leerling in gesprek gaan om te kijken hoe zij het lab hebben ervaren. Welke labs bieden we aan?

STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’. In het STEMlab verken je op praktijkgerichte wijze een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige projecten.

ECOR staat voor de domein Economie en Organisatie. In het ECORlab maak je kennis met de basisprincipes van onze (wereld)economie. Je verlaat de grenzen van het klaslokaal door zelf te exploreren hoe de financiële wereld in elkaar zit, hoe beurzen werken, welke mechanismen de koopkracht beïnvloeden, hoe je een eigen budget kunt beheren. Kortom: je wordt financieel geletterd.

MaWe staat voor de domein Maatschappij en Welzijn. In het MAWelab, dat sterk aangestuurd door het vak ‘Mens en Samenleving’, leer je je eigen identiteit ontwikkelen, met aandacht voor een gezonde levensstijl, burgerzin, de diversiteit van de samenleving, je verantwoordelijkheid voor het klimaat en het milieu en wat je eigen aandeel kan zijn voor de duurzaamheid van onze planeet.

Binnen het lab Kunst & creatie ga je naast waarnemen, ervaren en beleven ook zelf aan de slag in artistieke projecten. Je leert jezelf uitdrukken op verschillende creatieve manieren zoals met beeld, woord, klank en beweging. Je durft te creëren, improviseren en ontwerpen. Je kan je verbeelding de vrije loop laten.
We kiezen voor Kunst & Creatie omdat je hier kennis maakt met vaardigheden die nodig zijn in de richtingen binnen het domein Maatschappij & Welzijn.

FLEXUREN Nederlands-Frans-Wiskunde

2u per week laten we je voor Nederlands, Frans en wiskunde je eigen traject kiezen. Dat noemen we flexuren. Er zijn 3 vakleraren aanwezig die samen met jou een aanbod samenstellen en je begeleiden bij je opdrachten. Op die manier leer je plannen en jezelf inschatten. Je moet je niet strikt aan één lesuur per vak te houden. Je kan in samenspraak met je leraren zelf beslissen wat je in welke volgorde doet. Bovendien kan je op je eigen tempo en niveau aan de slag. Heb je nood aan een uitdaging? Dan kan je aan de slag met een verdiepende of complexere opdracht voor wiskunde, Nederlands of Frans. Heb je nood aan wat extra uitleg? Eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen, ook daar zal zeker plaats voor zijn.

Je zal tot op zekere hoogte ook zelf kunnen beslissen hoe je een opdracht uitvoert; soms werk je liever alleen, soms eerder in een groepje. Je kan dus flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Je leraren bespreken met jou ook je werkhouding en je oefeningen. Zo krijg je een goed beeld van wat je kan. Je leraren staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Let wel, het initiatief komt vooral van jou; je leert je traject zelf in handen te nemen en goede keuzes te maken.


Wat hierna?

Na het eerste jaar A kan je starten in het tweede jaar A om je verder voor te bereiden op de studierichtingen in de tweede graad van de doorstroomfinaliteit (ASO/TSO/KSO) of van de dubbele finaliteit (TSO/KSO). Een overstap naar het tweede leerjaar B behoort ook tot de mogelijkheden.