Eerste graad

Algemene informatie

In de eerste graad gaat een groot deel van de 32 lesuren per week naar de basisvorming.

De basisvorming van 1B verschilt van de basisvorming in 1A. In 1B herhaalt men een aantal belangrijke leerstofonderdelen van het lager onderwijs. De leerstof wordt praktischer aangebracht. De leerlingen leren er vooral door oefeningen, opdrachten en werkstukken te maken. 

Het vak techniek krijgt in 1B een belangrijke plaats. Leerlingen maken er op een praktische manier kennis met verschillende technologische domeinen.

Ook de aanpak in de B-klas is anders. Het leertempo ligt er lager en via succeservaringen werkt men aan zelfvertrouwen en motivatie. In een B-klas zitten minder leerlingen (maximaal 12) en kunnen leerkrachten meer aandacht besteden aan de vorderingen en vragen van elke leerling.

Per week heb je in 1A en 1B 5 differentiatie-uren. Elke secundaire school kan de differentiatie-uren volgens eigen visie invullen en zich aldus onderscheiden van andere scholen. Op basis van onze ervaring en de noden van ons doelpubliek besteden we bij GITO Tervuren de 5 differentiatie-uren op deze wijze:

Het studieaanbod op GITO Tervuren

Van het 1ste naar het 2de jaar

In de tabel  zijn de wettelijke doorstroommogelijkheden na 1A en 1B weergegeven. Leerlingen van 1A kunnen doorstromen naar alle basisopties in 2A of 2B. Vanuit 1A kan je ook doorstromen naar 2B.

De meeste leerlingen van 1B stromen door naar 2B. Je kan na 1B ook starten in 1A. In de nieuwe structuur kan je na 1B ook starten in 2A als de toelatingsklassenraad van 2A hiermee akkoord gaat. We verwachten dat dit niet zo vaak zal gebeuren.

Leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar 14 jaar worden, kunnen starten in 2B. Dit geldt ook voor leerlingen die in 1A of 1B een C-attest behaalden.

In 2A bedraagt de basisvorming 25 u en in 2B 20 u. Je krijgt een brede vorming via uiteenlopende vakken of projecten. De meeste vakken van het 1ste jaar komen ook aan bod in het 2de jaar. Als je nog geen Engels kreeg in het 1ste jaar, start je ermee in het 2de jaar. Naast de basisvorming is er 2 u differentiatie. Je krijgt extra ondersteuning als dat nodig is en bijkomende uitdagingen indien mogelijk. In het 2de jaar kies je nog geen studierichting maar een basisoptie. Via de vakken van de basisoptie maak je kennis met een studiedomein. In 2A besteedt men 5 u per week aan de basisoptie. In 2B gaat het om 10 u per week.

Van het 2de naar het 3de jaar 

Als je een keuze maakt in het 2de jaar is het goed te weten welke je mogelijkheden zijn in het 3de jaar. Deze mogelijkheden hangen af van het attest dat je op het einde van het 2de jaar behaalt. Daarnaast gelden de wettelijke doorstroommogelijkheden die in tabel hieronder zijn weergegeven. Na 2A kan je wettelijk doorstromen naar alle studierichtingen in het 3de jaar. De meeste leerlingen van 2B stromen door naar 3BSO = 3 arbeidsfinaliteit (nieuwe benaming). Ze kunnen ook naar 2A of 3ASO, KSO,TSO als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. We verwachten dat de toelatingsklassenraad een overstap van 2B naar 3ASO, KSO, TSO niet vaak zal toestaan. Na de Opstroomoptie in 2B kan je starten in alle studierichtingen van het 3de jaar of kiezen voor 2A.