Elektrische Installaties

Korte inhoud studierichting

In de derde graad Elektrische Installaties breng je de complexere opdrachten zelfstandig tot een goed einde. In de praktijklessen maak je kennis met de werking van meettoestellen, motoren, elektrische verwarming en domotica. Je verwerft de nodige kennis om specifieke lichtinstallaties te plaatsen en om kleine herstellingen uit te voeren. Daarnaast maken de vakleerkrachten je vertrouwd met de algemene reglementering op elektrische installaties.

Op het einde van de derde graad heb je een goed begrip van de belangrijkste symbolen uit elektrische schema’s en kan je deze ook tekenen. Je leert fouten in elektrische schakelingen met een schema opzoeken en hoe je deze moet herstellen. Je leert kabels plaatsen, elektronische stoornissen oplossen, communicatietoestellen aansluiten. Naast deze eenvoudige residentiële installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde industriële elektrische installaties met aandacht voor veiligheid, milieu en energiebeheersing. Bij het bestuderen van deze industriële installaties kom je in contact met frequentiesturingen voor motoren en persluchtsturingen via PLC’s.

Maar het blijft niet bij de theorie alleen. Via de stages krijg je de kans om te ervaren hoe dit alles functioneert in de praktijk.

Overzicht vakken en aantal lesuren

Volta

Volta, kruispunt van elektrotechniek, promoot als sectororganisatie de elektrotechnische sector. Ontdek hier wat Volta jou te bieden heeft.