Business Education

Korte inhoud studierichting

In de 3de graad biedt Business Education je een brede algemeen vormende en bedrijfseconomische opleiding.

In de lessen bedrijfseconomie komen alle aspecten van het ondernemen aan bod: opstarten van een bedrijf, aanwerven van personeel, opstellen van een marketingplan, afsluiten van verzekeringen, invullen van de belastingaangifte…

Informatica wordt geïntegreerd in andere vakken. De leerlingen verdiepen zich in volgende softwareprogramma’s: tekstverwerking, rekenblad, databank, tekenblad en presentatiepakket.

Als geïntegreerde proef (GIP) runnen de leerlingen in de 3de graad een eigen minionderneming. Je kruipt in de huid van de ondernemer en richt een bedrijf op.

Verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) ondersteunen het geheel.

Business Education is een doorstudeerrichting. Dit wil zeggen dat je in deze studierichting voorbereid wordt om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Overzicht vakken en aantal lesuren