Boeken & laptops

Boeken

Vanaf het schooljaar 2021-2022 kan je je boeken zelf online bestellen via Studieshop.be. Je kan bestellen vanaf 1 juli en best voor 14 juli.

  • Ga naar www.studieshop.be

  • Kies ‘Gito Tervuren’ en de juiste klas

  • Log in of maak een account met het e-mailadres van een ouder

  • Geef de naam van de leerling in

  • Check de boekenlijst en bestel


In je persoonlijk account kan je zelf de bestelling opvolgen. De boeken worden eind augustus op school geleverd, zo staan ze in de eerste week van september klaar om mee naar huis te nemen. Bij vragen kan je contact opnemen met de klantendienst van Studieshop.be via het nummer 09 298 17 17 of via het e-mailadres klantendienst@studieshop.be.


Elke leerling een laptop

Kiezen voor Gito Tervuren is kiezen voor ons laptopproject. Elke leerling op onze school dient te beschikken over een persoonlijke Gito-laptop. Je kan de laptop éénmalig aankopen of maandelijks afbetalen.

In dit document willen we vragen beantwoorden én laten zien hoe we onze leerlingen begeleiden met hun laptop. Heb je nadien nog vragen? Je kan steeds terecht bij het laptopteam. Stuur een mailtje naar laptops@gito-tervuren.org of contacteer ons telefonisch op 02 766 53 62.

De laptop bestellen

De laptop bestellen doe je via https://byod-shop.signpost.eu/login. Bij het inloggen op de link geef je de volgende unieke code in: 2022533501. Een laptop die niet via Leermiddel BVBA besteld is, is op Gito Tervuren niet toegelaten.

Je kan een toestel aankopen of huren. Indien je huurt heb je de keuze tussen een huurcontract van 34 maanden (3 schooljaren) of een huurcontract van 22 maanden (2 schooljaren). Na de huurperiode (van 22 of 34 maanden) word je eigenaar van het toestel. Aan zowel het huur- als het koopcontract is een garantieperiode verbonden van 34 maanden. Ook bij het huurcontract van 22 maanden krijg je 34 maanden garantie.

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide service en is voorzien van de software die je nodig hebt op school.

Dankzij de Digisprong krijg je tot € 300 teruggave!

Digisprong

De Vlaamse Regering maakte in 2021 een budget vrij van 375 miljoen. Deze middelen zijn afkomstig van het Europees Herstelfonds uit de corona crisis en moeten binnen de 3 jaar aangewend zijn. Dit is een eenmalige injectie om de digitale kloof te dichten in het onderwijs in Vlaanderen.

Teruggave overheidssubsidie Digisprong

  • We geven gedurende 3 schooljaren (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) een teruggave in juni van € 150 per schooljaar, per leerling, aan alle leerlingen die dat schooljaar in een lopend huur/koopcontract bij Leermiddel BVBA zitten en waarvan de laptop op dat ogenblik (eind juni) net 3 jaar oud is of minder. Leerlingen met een toestel ouder dan 3 jaar ontvangen in juni een teruggave van € 85 op de garantieverlening van € 96 per jaar.

  • Je vat je laatste schooljaar aan op 1 september 2021: je ontvangt een teruggave van € 85 op je garantieverlenging van € 96 (€ 11 wordt gefactureerd met de schoolfactuur van november 2021).

  • Voortijdige uitstromers ontvangen een teruggave bij het verlaten van de school a rato van het aantal zittende maanden. Laattijdige instromers ontvangen in juni een teruggave op basis van hetzelfde scenario = a rato van het aantal zittende maanden.
    voorbeeld toestel ≤34maanden: leerling start in september 2021 en stroomt uit in januari 2022: € 150 x 4/12= € 50 teruggave.


Heb je het financieel moeilijk met de kostprijs van ons laptopproject, neem dan contact op met het laptopteam via laptops@gito-tervuren.org of 02 766 53 62. We bekijken op welke manier we via ons sociaal fonds ondersteuning kunnen bieden.

Levering

De toestellen worden op school geleverd en aan de leerlingen uitgedeeld.