De basisregels van GITO Tervuren

Waar mensen samenleven, zijn regels nodig. Ook voor Gito Tervuren geldt dat. Zo kunnen we vlot samenwerken en kan jij rustig leren. Vooral respect en verantwoordelijkheid vinden we belangrijk.

Om alles in goede banen te laten lopen verwachten we dat je je aan onze 10 basisregels houdt:

  1. je hebt respect voor iedereen;
  2. je pest anderen niet;
  3. je komt naar school om te leren en neemt daarvoor je verantwoordelijkheid op;
  4. je komt op tijd op school en in de les;
  5. je komt verzorgd en in gepaste kledij naar school;
  6. je draagt zorg voor het materieel en de gebouwen van de school;
  7. je hebt elke dag je schoolagenda, boeken, schrijfgerief, en de nodige notities bij je;
  8. je GSM, oortjes e.d. gebruik je enkel volgens de afspraken;
  9. je spreekt Nederlands hier op school;
  10. wij zijn een gezonde school, daarom zijn tabak, alcohol en drugs verboden

Download hier het volledige schoolregelement.

Download