ZorgWe vinden het als school enorm belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn.

We zijn ons bewust van de diversiteit in de maatschappij en bijgevolg ook onder de jongeren van onze school. Toch zijn we van mening dat, hoe verschillend ook, iedereen recht heeft op een zo gelijkwaardig mogelijke startpositie.

Gezien iedereen uniek is, doen we dit op maat van de leerling zijn persoonlijke noden. We gaan samen met ouders, de leerling en indien nodig anderen op zoek naar wat nodig is voor de leerling om optimaal tot leren te komen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school. Zich goed voelen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. We zetten dan ook extra in op verbondenheid tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Bij dit proces kan de leerling ook terecht bij de leerlingenbegeleiding van de school of bij het CLB.


Indien de moeilijkheden zich voornamelijk situeren op het vlak van studeren, kunnen leerlingen terecht bij de leercoaches. Zij bieden groeps- en individuele sessies leren – leren aan.

Als school hebben we ook een opvoedende taak. De leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen naar volwassen personen die op een positieve manier kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit is een groeiproces waarbij wij, als schoolteam, regels opleggen en grenzen stellen. Onze tuchtcoördinator volgt leerlingen op die hier extra ondersteuning nodig hebben.

Wie is wie?