Wie zijn we?

Het DNA van GITO

Onderwijzen kent binnen onze school drie pijlers: het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het sociaal-emotioneel leren. Alvorens kennis en vaardigheden kunnen geleerd worden, moet de leerling zich goed voelen in zijn vel en in de klas. Aangezien we een relatief kleine school zijn met jaarlijks ongeveer 360 leerlingen proberen we ook kleinere klasgroepen in te richten om op die manier onze leerlingen goed te leren kennen. De aanpak binnen het GITO is gericht op de groei van de leerlingen. We vertrekken vanuit de persoonlijke situatie van elke leerling en kijken naar de noden die hij/zij heeft om te groeien.

De school is een weerspiegeling van de maatschappij in al haar diversiteit. Leerlingen met extra zorgvragen worden op het GITO Tervuren extra ondersteund. We leggen de nadruk op een positieve zorg, waarbij we jongeren die het nodig hebben extra ondersteunen zodat zij dezelfde kansen krijgen als anderen.

Onze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat de groeikansen voor de leerlingen zo goed mogelijk worden benut in het door ons aangeboden kwaliteitsvol technisch en beroepsonderwijs.

De ervaring die beroepsleerlingen opdoen tijdens de praktijklessen en stages zijn van onschatbare waarde en geven de jongeren de basis en het zelfvertrouwen om aan de slag te gaan. De praktisch toegepaste kennis die de leerlingen uit onze technische richtingen opdoen, vormt de fundering om op verder te bouwen tijdens verdere opleidingen.

Daarnaast zet onze school ook in op een sterke algemene vorming die de leerlingen moet klaarstomen voor de globale wereld waarin we leven.

Uiteindelijk vertrekken leerlingen uit het GITO Tervuren als jongeren die klaarstaan voor de volgende uitdaging: de arbeidsmarkt betreden of verder studeren.