Wie is wie?

Karen
Van Herck
Directeur
directeur@gito-tervuren.be

Marjolein
Putseys
Coördinator onderwijsvernieuwing - professionalisering
putseysm@gito-tervuren.net

Hanna
Perdu
Coördinator leerlingenbegeleiding -Zorgteam
02 766 53 63
perduh@gito-tervuren.net

Tine
Moreels
Gedragscoach
moreelst@gito-tervuren.net

Bieke
De Clercq
Coördinator Smartschool – Aanvangsbegeleiding
declercqb@gito-tervuren.net

Bart
Cums

ICT-coördinator - TAC
02 766 53 67
ict@gito-tervuren.be
tac@gito-tervuren.be

Inge
Dumortier

Secretariaat - Coördinator boeken & laptops - Zorgteam
02 766 53 66
inge.dumortier@gito-tervuren.be

Elke
Hermans

Secretariaat - Coördinator personeels-
administratie
02 766 53 68
Info@gito-tervuren.be

Evy
Trappeniers

Secretariaat - Coördinator leerlingen-administratie
02 766 53 43
evy.trappeniers@gito-tervuren.be

Silvy
Lahousse

Studiemeester - Secretariaat
02 766 53 62
lahousses@gito-tervuren.net

Nelly
Van Lierde
Studiemeester - Secretariaat
02 766 53 62
vlierden@gito-tervuren.net

Tinne Willems
S
ecretariaat - Coördinator afwezigheden
02 766 53 62
afwezigheden@gito-tervuren.be

Maja
Beke
Zorgteam
bekem@gito-tervuren.net

Nina
Wilmaerts
CLB-begeleiding
0490 64 51 50
nina.wilmaerts@vclbleuven.be

Kristina Eyskens
Schepen van onderwijs
kristina.eyskens@tervuren.be