Smartschool

Wat is Smartschool?

Het communicatie platform bij uitstek in onze school is Smartschool. Via dit leerplatform kan je berichten uitwisselen met leerkrachten, je rapporten en schoolagenda bekijken, de schoolkalender raadplegen en documenten opzoeken op Intradesk. Leerkrachten kunnen via deze weg oefeningen doorsturen of toetsen aankondigen. Kortom, alles wat jij en je ouders moeten weten, vinden jullie op Smartschool. Bij je inschrijving verbinden jij en je ouders zich ertoe gebruik te maken van dit digitale communicatiemedium. Indien dit moeilijk haalbaar is voor je ouders, dient dit bij het begin van het schooljaar gemeld te worden. Ouders kunnen onafhankelijk van hun zoon/dochter communiceren met de school via een co-account. Voor meer informatie kan u de presentatie onderaan bekijken.

Co-account = ouderaccount

Het co-account is gekoppeld aan het account van de leerling. Elke ouder of voogd kan op elk moment een co-account aanvragen. Hierop krijgen ouders dezelfde informatie als de leerling te zien. Op die manier ben je als ouder betrokken bij het schoolleven van je zoon/dochter. De mail-inbox van het co-account is gescheiden van het account van de leerling. Er kan onafhankelijk van de leerling gecommuniceerd worden.

Hoe Smartschool gebruiken?

Via de computer surfen naar https://gito-tervuren.smartschool.be

Via de smartphone kan de App gedownload worden in de App-store.