CLB op school

Vrij CLB Leuven

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met Vrij CLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.


Wat en hoe?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB werkt vraaggestuurd: het CLB biedt hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en als de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

– bij problematische afwezigheden

– deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek).

Meer informatie vind je op deze pagina.


Wie?

De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. In het CLB werken teams van artsen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en psychopedagogen. Bij sommige vragen kan de CLB-anker een beroep doen op andere medewerkers van Vrij CLB Leuven om je zo goed mogelijk te helpen. De artsen en paramedisch werkers staan in voor vaccinaties en de systematische contacten (voorheen de medische onderzoeken).

De CLB-anker voor onze school is Nina Wilmaerts.

Op dinsdag en donderdag is zij aanwezig op de school van 8u15 tot 16u30. Andere schooldagen is zij te bereiken op het nummer 0490 64 51 50, nina.wilmaerts@vclbleuven.be of via smartschool.

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon. Je kan het CLB tijdens bepaalde uren makkelijke bereiken via de nieuwe CLB-chat.