Derde graad
Office Assistant
BSO

Office Assistant in de derde graad leidt je op tot administratief medewerker en logistiek bediende.

Logistiek leert je goederen te ontvangen, te lossen, te controleren en op te slaan in een magazijn. Je verwerft ook de competente om de ontvangen en verzonden goederen te registreren in de voorraadadministratie. Hierbij maken we gebruik van de ICT-vaardigheden.

Tijdens de lessen administratie leer je secretariële taken uit te voeren zoals bezoekers onthalen, telefoneren in het Nederlands, Frans en Engels, inkomende en uitgaande post verwerken, memo’s opstellen, documenten opmaken, presentaties maken, cijfergegevens verwerken en gegevensbanken aanmaken.

Werkplekleren, stages en geïntegreerde projecten garanderen je een hedendaagse opleiding.

Vakken

Engels
Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Nederlands
Basismodule administratief medewerker + stage
Module logistiek + stage
Zakelijke communicatie
Bedrijfsbeheer
Totaal

5de

2
3
2
2
2
2
12
5
2
0
32

6de

2
2
2
2
2
2
13
7
0
2
34