Geachte ouder
Beste leerling van het zesde leerjaar

Heb je interesse in onze school? Wil je volgend schooljaar starten bij Gito Tervuren?

Wegens de corona veiligheidsvoorschriften kunnen voorlopig fysieke infoavonden en opendeurdagen niet doorgaan op onze school. Waar kan je terecht met vragen:

 • Aan de hand van 10 filmpjes kan je op deze pagina kennis maken met ons studieaanbod.

 • Je belt naar 02 766 53 62 of mailt naar secretariaat@gito-tervuren.be en vraagt een individueel informatiemoment aan. Wij contacteren jou vervolgens om je de nodige antwoorden te verschaffen.

Welkom!

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR OM TE STARTEN OP 1 SEPTEMBER 2021

Heb je een zoon of dochter die je wenst in te schrijven in het eerste jaar secundair onderwijs voor het schooljaar 2021-2022? Dan dien je je kind eerst aan te melden via www.aanmelden.school. De aanmeldperiode is afgesloten sinds 26 april 2021, de vrij inschrijving starten op 10 mei 2021.

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.

 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op een wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan!

VRIJE INSCHRIJVING

De vrije inschrijvingen starten op 10 mei 2021 via https://www.aanmelden.school/

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet.

 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat bevindt zich op de achterzijde van de identiteitskaart van je kind (11 cijfers; links bovenaan).

STAPPENPLAN

Hoe inschrijven:

 • Maak eerst een account aan.

 • Vul de nodige administratieve gegevens van het kind in.

 • Kies 1 of meerdere scholen waar je het kind wil inschrijven. Zet de scholen in volgorde van voorkeur.

 • Het systeem houdt rekening met de volgorde van voorkeur die je ingaf:

Er is plaats in school 1 → mogelijkheid tot inschrijving.

Er is geen plaats in school 1 → je komt op de reservelijst.

Het systeem kijkt dan of er plaats is in school 2.

Als er daar plaats is, krijg je mogelijkheid tot inschrijving in school 2 en behoud je je reserveplaats in school 1. De scholen op plaats 3 en lagere plaatsen vallen dan weg.

Is er geen plaats in school 1 en 2, dan krijg je in beide scholen een plaats op de reservelijst en kijkt het systeem naar de school 3, enz. Als er in geen van de gekozen scholen een plaats is, dan krijg je overal een reservenummer.

OPGELET! Denk goed na over de volgorde waarin je de (nieuwe) scholen rangschikt!
Als je een nieuwe school hoger rangschikt en je kan inschrijven in deze school, vallen alle reservenummers en de eventuele toewijzing die nu op een lagere voorkeur staan weg. Je kreeg immers een inschrijving in een school die voor jou nu hoger in je voorkeurslijst staat.

Bij twijfels of vragen kan u de helpdesk contacteren via info@aanmelden.school.

Bekijk zeker eens het filmpje "Vrije inschrijvingen?" waarin wordt getoond hoe je aan de slag kan.

CAPACITEITSBEPALING IN FUNCTIE VAN DE INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR SCHOOLJAAR 2021-2022

De capaciteit bedraagt voor het eerste leerjaar A 36 leerlingen en voor het eerste leerjaar B 24 leerlingen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat voor de A en B stroom zal ingeschreven worden voor het schooljaar 2021-2022.

AANMELDEN TWEEDE TOT ZEVENDE JAAR SECUNDAIR VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022


De inschrijvingen van het 2de jaar tot en met het 7de jaar voor het schooljaar 2021-2022 starten op woensdagnamiddag 30 juni van 15u00 tot 19u00. In de tabel vindt u de inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie.

Via deze link kan u uw gegevens doorgeven zodat u alvast op onze aanmeldingslijst voor plaatsaanvraag in een bepaalde klas terecht komt. Van zodra wij een zicht hebben op de beschikbare plaatsen, contacteren wij u in volgorde van aanmelding.

Gelieve er rekening mee te houden dat we u via mail en/of telefoon contacteren om:

a) u te informeren dat er plaats is in de gewenste klas en een afspraak vast te leggen om de inschrijving te realiseren;
b) u te informeren dat er geen plaats is in de gewenste klas en met u af spreken of u op de wachtlijst wenst te blijven.

Indien we u niet direct aan de lijn krijgen dan laten we steeds een bericht na (email of voicemail). Wij verzoeken u om binnen de 48u te reageren op ons bericht, tot zolang reserveren wij een eventueel beschikbare plaats voor u. Zonder reactie binnen de 48u zal de volgende persoon op de aanmeldingslijst gecontacteerd worden. Uw plaats zal op dat moment vervallen.

Wij wijzen u op het feit dat uw plaatsaanvraag op de aanmeldingslijst gebonden aan de gewenste klas. Blijkt nadien dat u een plaats wenst in een andere klas of studierichting, dan dient u hiervoor een nieuwe plaatsaanvraag te doen via dit aanmeldingsformulier. U sluit op dat ogenblik chronologisch aan bij aanvragen voor de andere klas.

Heeft u nog bijkomende vragen, stuur ons een mail op secretariaat@gito-tervuren.be

CAPACITEITSBEPALING IN FUNCTIE VAN DE INSCHRIJVINGEN TWEEDE TOT ZEVENDE JAAR SCHOOLJAAR 2021-2022