Geachte ouder
Beste leerling van het zesde leerjaar

Heb je interesse in onze school? Wil je volgend schooljaar starten bij Gito Tervuren?

Wegens de corona veiligheidsvoorschriften kunnen voorlopig fysieke infoavonden en opendeurdagen niet doorgaan op onze school. Waar kan je terecht met vragen:

 • Aan de hand van 10 filmpjes kan je op deze pagina kennis maken met ons studieaanbod.

 • Je belt naar 02 766 53 62 of mailt naar secretariaat@gito-tervuren.be en vraagt een individueel informatiemoment aan. Wij contacteren jou vervolgens begin maart op de manier die jij verkiest: via telefoon of via live chat om jou de nodige antwoorden te verschaffen.

 • We onderzoeken de mogelijkheid om geïnteresseerde ouders in kleine bubbels, privé rond te leiden op onze school. Dit zou ten vroegste kunnen vanaf 29 maart 2021, indien de coronamaatregelen het op dat moment toelaten. Wens je hierover op de hoogte gehouden te worden? Geef dan je contactgegevens door aan het secretariaat (02 766 53 62 of secretariaat@gito-tervuren.be ).
  Wij contacteren jou vervolgens.

Welkom!

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR OM TE STARTEN OP 1 SEPTEMBER 2021

Heb je een zoon of dochter die je wenst in te schrijven in het eerste jaar secundair onderwijs voor het schooljaar 2021-2022? Dan dien je je kind eerst aan te melden via www.aanmelden.school. Aanmelden kan vanaf maandag 29 maart om 14.00 uur t.e.m. maandag 26 april 14.00 uur. ​Het tijdstip van aanmelden heeft geen belang.​ Er wordt geen rekening gehouden met chronologie van aanmelden. De toewijzing aan een school gebeurt op dinsdag 4 mei 2021 en er zal over gecommuniceerd worden op donderdag 6 mei 2021. Vanaf maandag 10 mei 2021 tot en met vrijdag 4 juni 2021 kunnen de toegewezen leerlingen zich dan daadwerkelijk inschrijven in de hen toegewezen school.

Broers en zussen, stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen, andere kinderen die op het zelfde adres wonen van leerlingen die nu inschreven zijn in Gito Tervuren en kinderen van het personeel hebben voorrang bij toewijzing. Deze ​voorrangsgroep​ moet zich ook aanmelden tijdens dezelfde aanmeldperiode (29/3 14u - 26/04 14u). Bij de toewijzing krijgen zij wel voorrang in de school van broer/zus of ouder die personeelslid is in die betreffende school.

TIJDLIJN AANMELDING 1STE LEERJAAR - SCHOOLJAAR 2021-2022

AANMELDING

Vanaf maandag 29 maart (14.00 uur) t.e.m. maandag 26 april (14.00 uur) kan je aanmelden via https://aanmelden.school

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet.

 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat bevindt zich op de achterzijde van de identiteitskaart van je kind (11 cijfers; links bovenaan).

 • Indien je geniet van de voorrang: het rijksregisternummer van het kind dat voorrang genereert.


STAPPENPLAN

1. Account aanmaken

· Je surft naar https://www.aanmelden.school/

· Je klikt op 'aanmelden' op de startpagina.

· Je kiest: 'ik heb geen account'.

· Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres en wachtwoord.

· Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.

2. Kind aanmelden

· Je surft naar https://www.aanmelden.school/

· Je klikt op 'aanmelden' op de startpagina.

· Je kiest: 'ik heb een account' en je logt in.

· Je geeft de gegevens op van je kind.

· Je geeft je schoolkeuzes op.

· Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).

· Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.

3. Mail

· Je ontvangt een e-mail op 06/05/2021 met het resultaat van je toewijzing.

· In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.

4. Inschrijven

Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.

OPGELET! De link "Aanmelden" zal pas op 29 maart 2021 beschikbaar zijn op de website! Voor die datum kunt u uw kind niet aanmelden!

Bekijk zeker eens het fimpje "Hoe aanmelden?" waarin wordt getoond hoe je aan de slag kan.

ORDENING EN TOEWIJZING

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria 'schoolvoorkeur' en 'toeval'. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.

 2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

 3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

OPGEPAST! Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

VOORRANGSGROEPEN

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in onze school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.

 • Kinderen van het personeel van de secundaire school.

OPGEPAST! Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waar je broer of zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.


INDICATOR EN NIET-INDICATOR LEERLINGEN

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

 • Het gezin ontving een schooltoelage in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021.

 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van de niet-indicatorleerlingen.

WAT ALS IK NIET HEB AANGEMELD TIJDENS DE AANMELDPERIODE?

De vrije inschrijvingen starten op 10 mei 2021 via https://www.aanmelden.school/

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.

 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op een wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan!

CAPACITEITSBEPALING IN FUNCTIE VAN DE INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR SCHOOLJAAR 2021-2022

De capaciteit bedraagt voor het eerste leerjaar A 36 leerlingen en voor het eerste leerjaar B 24 leerlingen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat voor de A en B stroom zal ingeschreven worden voor het schooljaar 2021-2022.

Aanmelden 2de tot 7de jaar secundair 2021-2022


De inschrijvingen van het 2de jaar tot en met het 7de jaar voor het schooljaar 2021-2022 starten op woensdagnamiddag 30 juni van 15u00 tot 19u00. In de tabel vindt u de inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie.

Via deze link kan u uw gegevens doorgeven zodat u alvast op onze aanmeldingslijst voor plaatsaanvraag in een bepaalde klas terecht komt. Van zodra wij een zicht hebben op de beschikbare plaatsen, contacteren wij u in volgorde van aanmelding.

Gelieve er rekening mee te houden dat we u via mail en/of telefoon contacteren om:

a) u te informeren dat er plaats is in de gewenste klas en een afspraak vast te leggen om de inschrijving te realiseren;
b) u te informeren dat er geen plaats is in de gewenste klas en met u af spreken of u op de wachtlijst wenst te blijven.

Indien we u niet direct aan de lijn krijgen dan laten we steeds een bericht na (email of voicemail). Wij verzoeken u om binnen de 48u te reageren op ons bericht, tot zolang reserveren wij een eventueel beschikbare plaats voor u. Zonder reactie binnen de 48u zal de volgende persoon op de aanmeldingslijst gecontacteerd worden. Uw plaats zal op dat moment vervallen.

Wij wijzen u op het feit dat uw plaatsaanvraag op de aanmeldingslijst gebonden aan de gewenste klas. Blijkt nadien dat u een plaats wenst in een andere klas of studierichting, dan dient u hiervoor een nieuwe plaatsaanvraag te doen via dit aanmeldingsformulier. U sluit op dat ogenblik chronologisch aan bij aanvragen voor de andere klas.

Heeft u nog bijkomende vragen, stuur ons een mail op secretariaat@gito-tervuren.be