Derde graad
Industriële ICT
TSO

Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden.

Hoe werkt een computer? Hoe wisselen computers gegevens uit met elkaar? Hoe functioneren geautomatiseerde productiesystemen? Je leert zelf programma’s schrijven en apparaten aan de PC aansluiten.

Wij verwachten van jou een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Voor het fijne technische werk zijn beslist ook zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur nodig.

De opdrachten veronderstellen aanleg voor logisch, probleemoplossend denken en handelen. Je leert over basiselektriciteit, energietransport, componenten van industriële randapparatuur en vermogenselektronica. Je bestudeert de grondbeginselen van het programmeren. Via programmeertalen en besturingssystemen leer je de computer gebruiken als middel om industriële processen te besturen.

Industriële ICT is een doorstudeerrichting. Dit wil zeggen dat je in deze studierichting voorbereid wordt om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen
Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde
Industriële ICT
Totaal

1
2
2
2
1
2
2
4
18
34