Specialisatiejaar
Industriële elektriciteit

Deze specialisatie wordt ingericht om je de mogelijkheid te geven niet alleen het diploma van secundair onderwijs te halen, maar je verder te bekwamen in de industriële elektriciteit. Via deze gespecialiseerde opleiding krijg je inzicht in industriële automatiseringssystemen met de bedoeling ze te kunnen herstellen. Nieuwe technologieën  en trends worden geïntegreerd in de opleiding, om zo de aansluiting met de arbeidsmarkt te verzekeren.

Dankzij concrete realisaties, projecten en stages verhoog je je kennis van elektronische sturingen- en automatisatietechnieken. Dit alles met het oog op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijke vorming
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Industriële elektrische processen
Bedrijfsbeheer
Totaal

1
2
2
2
2
2
20
2
34