Evaluatie

Op onze school werken we met verschillende evaluatietypes. De evaluaties hebben als doel zowel kennis, vaardigheden als attitudes te evalueren om een goed beeld te krijgen van de talenten en eventueel ook de werkpunten van de leerling.

Vakken kunnen geƫvalueerd worden via permanente evaluatie, een combinatie van dagelijks werk en examens of via waardeschalen.

Ouders en leerlingen kunnen de resultaten van de evaluaties altijd op de voet volgen via smartschool. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar worden er rapporten uitgedeeld. Deze rapporten geven telkens de stand van zaken weer van een bepaalde evaluatieperiode. Op ’t einde van het schooljaar wordt er een jaaroverzicht gemaakt dat gebruikt wordt als basisdocument voor de delibererende klassenraden.

 

Deliberatie

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad of een leerling geslaagd is of niet.

Bij een beslissing van de klassenraad:

  • Kan een vakantiewerk opgelegd worden voor een vak waarin een leerling tekorten vertoont. De beoordeling van dit werk is medebepalend bij de deliberatie van het volgende schooljaar.
  • Kan uitzonderlijk een bijkomende proef toegestaan worden.