Derde graad
Business Education
TSO

In de 3de graad biedt Business Education je een brede algemeen vormende en bedrijfseconomische opleiding.

In de lessen bedrijfseconomie komen alle aspecten van het ondernemen aan bod: opstarten van een bedrijf, aanwerven van personeel, opstellen van een marketingplan, afsluiten van verzekeringen, invullen van de belastingaangifte…

Informatica wordt geïntegreerd in andere vakken. De leerlingen verdiepen zich in volgende softwareprogramma’s: tekstverwerking, rekenblad, databank, tekenblad en presentatiepakket.

Als geïntegreerde proef (GIP) runnen de leerlingen in de 3de graad een eigen minionderneming. Je kruipt in de huid van de ondernemer en richt een bedrijf op.
Verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) ondersteunen het geheel.

Business Education is een doorstudeerrichting. Dit wil zeggen dat je in deze studierichting voorbereid wordt om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Aardrijkskunde
Duits
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Bedrijfseconomie
Totaal

1
2
3
4
1
2
2
1
3
3
10
32