Eerste graad
Tweede leerjaar B

In de 1ste graad gaat een groot deel van de 32 lesuren naar de basisvorming. In 2B gaat het om 20 u. Je krijgt een brede vorming via uiteenlopende vakken of projecten. De meeste vakken van het 1ste jaar komen ook aan bod in het 2de jaar. Als je nog geen Engels kreeg in het 1ste jaar, start je ermee in het 2de jaar.
Naast de basisvorming is er 2 u differentiatie. Je krijgt extra ondersteuning als dat nodig is en bijkomende uitdagingen indien mogelijk.
In het 2de jaar kies je nog geen studierichting maar een basisoptie. Via de vakken van de basisoptie maak je kennis met een studiedomein. In 2B gaat het om 10 u basisoptie per week. De leerlingen van twee B kunnen kiezen tussen de combinatie van 2 basisopties (elk van 5u per week):

In de studierichting Economie & organisatie – Stem-technieken (2B2) maak je kennis met wat er zich in de sectoren administratie, retail en logistiek afspeelt. Je komt daarnaast ook in aanraking met de wondere wereld van de elektriciteit. Afhankelijk van je interesses en je sterktes, kan je in het 3de jaar doorstromen naar de richtingen Elektrische Installaties of Office Assistant.

Ben je geïnteresseerd in hoe de afdelingen in een bedrijf werken? Maar maak je ook graag eens een lekker gerecht klaar? Wil je leren over een persoonlijke en gezonde levensstijl en het sociaal gedrag van mensen in verschillende situaties? Dan bevelen we de studierichting Economie & organisatie – Maatschappij & welzijn (2B3) aan. Afhankelijk van je interesses en je sterktes, kan je in het 3de jaar doorstromen naar de richtingen Verzorging-Voeding of Office Assistant.

Nieuw vanaf september 2020 is de Opstroomoptie (10u/week) in het tweede leerjaar B. Het leerplan bevat doelen uit verschillende vakken van de algemene vorming van de A-stroom: Frans, Geschiedenis, Nederlands en wiskunde. De grootste aandacht gaat in dit leerplan naar Nederlands.

De leerlingen die in 2B kiezen voor de opstroomoptie (2B1) zijn leerlingen die omwille van diverse redenen (taalachterstand, ex-OKAN, ziekte, socio-economische moeilijke thuissituatie, …) leermoeilijkheden ondervinden maar wel het potentieel hebben om door te stromen naar een studierichting met finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit. Leerlingen die een A-attest behalen in de Opstroomoptie kunnen doorstromen naar alle studierichtingen in het 3de jaar (ASO, BSO, KSO en TSO) of naar 2A.
Er wordt een tussenstation gecreëerd waarbij de leerling het perspectief geboden wordt om terug te kunnen naar de A-stroom.

2B – OPSTROOM

2B – ECOR/STEM

2B – ECOR/MAWE

Engels
Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijk vorming
Muziek
Natuur & ruimte
Nederlands
Lichamelijke opvoeding
Beeld
Wiskunde
Techniek

Nederlands
Wiskunde
Frans
Geschiedenis

Engels
Remediëring/verdieping Wiskunde

Totaal

1
2
2

2
1
1
3
2
1
3
2

5
2
2
1

1
1

32

Engels
Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijk vorming
Muziek
Natuur & ruimte
Nederlands
Lichamelijke opvoeding
Beeld
Wiskunde
Techniek

Economie & organisatie
Stem-technieken

Engels
Remediëring Nederlands/Frans

Totaal

1
2
2

2
1
1
3
2
1
3
2

5
5

1
1

32

Engels
Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijk vorming
Muziek
Natuur & ruimte
Nederlands
Lichamelijke opvoeding
Beeld
Wiskunde
Techniek

Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn

Engels
Remediëring Nederlands/Frans

Totaal

1
2
2

2
1
1
3
2
1
3
2

5
5

1
1

32