Eerste graad
Eerste leerjaar B

  • Voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs.
  • Voorbereiding op het beroeps secundair onderwijs

De lessentabel bestaat uit een vast lessenpakket (zie hiernaast) en 5 differentiatie-uren. Na elk rapport kan er voor de differentiatie-uren een nieuwe keuze gemaakt worden.

De eerste 2 differentiatie-uren zijn voor iedereen vastgelegd als 1 uur ICT en 1 uur sociale activiteiten (SA).

Voor het 3de differentiatie-uur kan er gekozen worden uit remediëring Frans of remediëring Nederlands.

Voor het 4de differentiatie-uur kan er gekozen worden uit Project PO, Project LO of Project techniek.

Voor het 5de differentiatie-uur kan er gekozen worden uit Project PO, Project LO, Project techniek, verdieping wiskunde of remediëring wiskunde.

Leerlingen kunnen ook kiezen voor blokuren tijdens het 4de en 5de differentiatie-uur.

Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijke vorming
Engels
Frans
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Wetenschappen
Nederlands
Beeld
Techniek
Wiskunde

2
3
1
2
2
1
3
4
1
4
4