Eerste graad
Eerste leerjaar A

  • Voor leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs.
  • Eerste een tweede middelbaar in de A-stroom bereiden voor op algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs (TSO) of kunst secundair onderwijs (KSO)
  • Na het eerste middelbaar is een overstap naar het tweede beroepsvoorbereidend jaar (BVL) ook mogelijk.

De lessentabel bestaat uit een vast lessenpakket (zie hiernaast) en 5 differentiatie-uren. Na elk rapport kan er voor de differentiatie-uren een nieuwe keuze gemaakt worden.

De eerste 2 differentiatie-uren zijn voor iedereen vastgelegd als 1 uur ICT en 1 uur sociale activiteiten (SA).

Voor het 3de differentiatie-uur kan er gekozen worden uit verdieping wiskunde of remediëring wiskunde.

Voor het 4de differentiatie-uur kan er gekozen worden uit remediëring Frans, remediëring Nederlands, project PO, project LO of project Techniek.

Voor het 5de differentiatie-uur kan er gekozen worden uit project PO, project LO of project Techniek.

Leerlingen kunnen ook kiezen voor blokuren tijdens het 4de en 5de differentiatie-uur.

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Frans
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Beeld
Mens en samenleving
Techniek
Wiskunde

2
1
2
4
2
1
2
4
1
2
2
4