Eerste graad
Beroepsvoorbereidend leerjaar

In het beroepsvoorbereidend leerjaar bereiden we je voor om een doordachte studiekeuze te maken. Uiteraard leggen we ook de focus op het uitbreiden van je algemene kennis.

In de studierichting Elekriciteit/Office & Retail maak je kennis met wat er zich in de sectoren administratie, retail en logistiek afspeelt. Je komt daarnaast ook in aanraking met de wondere wereld van de elektriciteit. Afhankelijk van je interesses en je sterktes, kan je in het 3de jaar doorstromen naar de richtingen Elektrische Installaties of Office Assistant.

Ben je geïnteresseerd in hoe de afdelingen in een bedrijf werken? Maar maak je ook graag eens een lekker gerecht klaar? Heb je oog voor een verzorgd voorkomen en nette kledij en wil je hier meer over weten? Dan bevelen we de studierichting Office & Retail / Verzorging–Voeding aan. Afhankelijk van je interesses en je sterktes, kan je in het 3de jaar doorstromen naar de richtingen Verzorging-Voeding of Office Assistant.

Frans
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijk vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Lichamelijke opvoeding
Plastische opvoeding
Sociale activiteiten
Wiskunde
ICT- en klaviervaardigheden
Initiatie in administratie, retail en logistiek

Technische activiteiten

Personenzorg
Zorg voor leef- en woonsituatie
Zorg voor voeding

Totaal

3
2
2
1
2
4
2
1
1
3
2
2

7

2
2
3

32