Eerste graad
Eerste leerjaar B

In het eerste leerjaar B werken we in een kleine klasgroep rond de basisvaardigheden die je nodig hebt om sterk in je schoenen te staan. We besteden de nodige aandacht aan je algemene vorming en werken aan je technische vaardigheden. Rond je het eerste jaar B succesvol af, dan kan je overschakelen naar het eerste leerjaar A. De meeste leerlingen stromen na het eerste leerjaar B door naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer
Maatschappelijke vorming
Frans
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Sociale activiteiten
Techniek
Wiskunde
Totaal

2
3
2
2
1
2
5
3
1
6
4
32