Tips voor ouders van SODA+

Voor het 2de schooljaar op rij werken wij intensief samen met SODA+ om te werken aan de attitudes (Stiptheid – Orde  -Discipline – Attitude) van onze leerlingen. Nu de lessen niet kunnen doorgaan wil SODA+ tips geven aan ouders om met deze attitudes om te gaan.

Hier vind je de nodige tips van SODA+

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Daarna begint de paasvakantie.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken en hoe we de geplande examens van maart (bij de eerste en tweede graad) zullen vervangen. U krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. Ondertussen hebben we vandaag gevraagd aan de leerlingen om hun handboeken mee te nemen naar huis. Leerkrachten zullen regelmatig opdrachten of studeertips doorgeven voor hun vak. Wij verzoeken alle leerlingen uitdrukkelijk om dagelijks in te loggen op smartschool om de opdrachten van de leerkrachten uit te voeren. Elke vakleerkracht bepaalt zelf of de opdracht op punten staat of niet en tegen wanneer dat deze moet ingediend worden.

Indien u als ouder wenst gebruik te maken van de opvang op school, gelieve ons dit te laten weten via een antwoord op deze mail of te bellen naar 02/767.53.43.

Vermeld duidelijk de naam van uw kind alsook de klas en de dagen waarop de leerling naar school komt. Zo kunnen wij de aanwezigheid van uw zoon/dochter opvolgen en het overzicht bewaren.

Wij voorzien de komende drie weken opvang tijdens de normale schooluren: vanaf 8u15 tot 15u25.

We adviseren de leerlingen die gebruik maken van de schoolopvang om een lunchpakket mee te brengen. Er zullen namelijk geen broodjes besteld kunnen worden ’s morgens.

Alle stages van de leerlingen van de derde graad BSO worden geschorst vanaf vrijdagavond 13 maart tot en met 3 april. De gemiste stagedagen dienen niet ingehaald te worden. Aan de laatstejaarsstudenten vragen we om de vrijgekomen tijd te gebruiken om hun GIP voor te bereiden.

Alle schoolactiviteiten die gepland waren tot en met 3 april worden afgelast, bijv. toneel, klasuitstappen, technologische ontdekkingsreis, free podium, …..

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Wij danken u voor uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. We zullen u in de komende weken regelmatig op de hoogte houden van de verdere evolutie. Hopelijk kunnen we na de paasvakantie op 20 april opnieuw gewoon de lessen hervatten.

Karen Van Herck
Directeur Gito Tervuren

Opendeurdag 9 mei 2020

Op zaterdag 9 mei 2020 van 14 uur tot 18 uur gooien we letterlijke en figuurlijk de deuren open!
Je kan verschillende infostanden bezoeken, maar ook kennis maken met de verschillende studierichtingen in hun vaklokalen.

2de Paella Avond Cultuurclub Gito Tervuren

Inschrijvingen 1A en 1B schooljaar 2020-2021

Wie zich bij ons wil  inschrijven in 1A of 1B  moet zich eerst aanmelden via onderstaande website. Hier kan je ook alle informatie terug vinden met betrekking tot het aanmeldsysteem en een tijdlijn met alle belangrijke data!

https://aanmelden.school

​Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.
  • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
  • We willen voorkomen dat kinderen in meer dan één school van onze deelnemende scholen effectief ingeschreven worden.
  • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

De inschrijvingen vinden pas plaats nà de aanmelding.U kan pas bij ons inschrijven indien u een toewijzing hebt ontvangen van dit aanmeldsysteem.

Inschrijvingen 2de tot en met 7de jaar schooljaar 2020-2021

De inschrijvingen voor het 2de tot en met het 7de jaar voor volgend schooljaar starten vanaf 13 mei 2020. Je zoon/dochter inschrijven kan enkel na afspraak, deze kan je telefonisch of via mail maken.