Persbericht Gemeente Tervuren: GITO Tervuren behoudt samenwerking met scholengemeenschap Drieklank

In november 2019 gaf de gemeenteraad al zijn principieel akkoord om de huidige samenwerking van het GITO met de scholengemeenschap Drieklank verder te zetten. Het schepencollege wenst nu voort te bouwen op deze goede samenwerking sinds 1999. De geografische aansluiting met scholen uit Overijse en Zaventem maakt een gevarieerd onderwijsaanbod in onze regio mogelijk.

Daar gaat het tenslotte om, zegt schepen voor onderwijs Mario Van Rossum. “Onderwijs Vlaanderen stimuleert zulke samenwerkingen en dat geeft meer mogelijkheden: extra ondersteuning, extra lesuren en goede ervaringsuitwisselingen. Het onderling afstemmen van aanbod en studierichtingen in plaats van elkaar te beconcurreren, maakt dat de keuzemogelijkheden in eigen streek verhogen. Daarom het pleidooi om geen samenwerkingen op te zetten met scholen die verder afgelegen zijn.”

Hoewel de scholengemeenschap een samenwerking is tussen katholieke scholen en een gemeentelijke school, wordt met dit contract de neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs gegarandeerd. GITO Tervuren kan ook de leerplannen van het OVSG volgen en gebruik maken van hun pedagogische begeleiding.

Op de gemeenteraad werd dit dossier afgerond met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier scholen die alvast tot 2026 deel uitmaken van scholengemeenschap Drieklank: Sint-Martinuscollege Overijse, Zavo Zaventem, GITO Tervuren en het Heilig Hartcollege Wezembeek Oppem.

Inschrijvingen 1A en 1B schooljaar 2020-2021

Wie zich bij ons wil  inschrijven in 1A of 1B  moet zich eerst aanmelden via onderstaande website. Hier kan je ook alle informatie terug vinden met betrekking tot het aanmeldsysteem en een tijdlijn met alle belangrijke data!

https://aanmelden.school

​Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze kunnen ingeschreven worden.
  • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
  • We willen voorkomen dat kinderen in meer dan één school van onze deelnemende scholen effectief ingeschreven worden.
  • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

De inschrijvingen vinden pas plaats nà de aanmelding.U kan pas bij ons inschrijven indien u een toewijzing hebt ontvangen van dit aanmeldsysteem.

Inschrijvingen 2de tot en met 7de jaar schooljaar 2020-2021

De inschrijvingen voor het 2de tot en met het 7de jaar voor volgend schooljaar starten vanaf 13 mei 2020. Je zoon/dochter inschrijven kan enkel na afspraak, deze kan je telefonisch of via mail maken.